Logística inversa

Servei de logística inversa

La operativa de les devolucions al magatzem es realitza en funció de les necessitats del client: reexpedició a les seves oficines, revisió de cada unitat i en funció de l’estat de cada article es decideix retornar-lo al stock del magatzem com producte “apte” o com a producte “no apte”, etc.

  • Documentació de la devolució al inventari
  • Realització del mapa de processos definit pel client (revisió de l’estat de la mercaderia, comprobació del codi de barres, etc.)
  • Emmagatzematge de la mercaderia com stock “apte” o “no apte”
  • Notificació al client

 

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS