Preparació de comandes (Picking)

Servei de picking

MeteorLogística té un servei especialitzat en preparació de comandes que li garanteix la màxima seguretat, eficàcia i flexibilitat. Fem nostres les seves comandes.

  • Documentació de comandes a preparar
  • Personal qualificat
  • Picking dels articles
  • Embalatge
  • Control de qualitat en el tancament de la comanda
  • Generació de la documentació a enviar al destinatari
  • Generació de les etiquetes d’expedició de transport
  • Generació de l’albarà de transport
  • Fleixat, paletitzat y retractilat
  • Atenció personalitzada

 

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS