Recepció de mercaderia

Servei de recepció de mercaderia

MeteorLogística li ofereix la recepció de mercaderia de forma segura i eficaç.

  • Recepció física de la mercaderia
  • Descàrrega comprovació de l’estat
  • Identificació/registre (generació d’etiqueta de palet)
  • Segellat d’albarà de la empresa de transport
  • Informació al client (inventari/discrepancies)
  • Ubicació al magatzem
  • Recepció d’entrada de mercaderia en palet monoreferència y alçada màxima 160cm
  • Recepció d’entrada de mercaderia en caixa, paleta multireferència o contenidor a granel

 

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS