Meteor Solidari

Meteor Solidari

Amb la teva ajuda…

Amb la teva ajuda… Meteor ha sigut partícep d’un projecte solidari que desenvolupa la comunitat rural de Betania, del Municipi de Posoltega a Nicaragua. Mitjançant aquesta intervenció volem millorar les condicions d’habitabilitat bàsica i de les condicions sanitàries de les famílies que formen part de la seva població. Gràcies a aquestes accions la organització comunitària es fa més forta, desenvolupant així les capacitats autogestionàries dels seus membres i de la cooperativa en la qual s’integren, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del projecte.

Això és el que ha passat i passa actualment a Betania amb la teva ajuda.

VEURE PROJECTE METEOR SOLIDARI