METEOR Inmediat

Missatgeria: Inmediat

Pels documents o paquets que necessiten la màxima urgència pot sol·licitar la recollida i entrega inmediata, rebent un servei exclusiu i adequat a les seves necessitats.

El servei de missatger es realitza amb un albarà on s’anotaran les direccions de cada entrega així com la firma o segell llegible de cada entrega.

El servei directe de furgoneta també es realitzarà amb albarà, on constaran les direccions i hores de pas. El conductor colabora en la càrrega i descàrrega.

A partir de 15 minuts, per retràs en la càrrega o la descàrrega, s’apliquen fraccions de ½ h.

 

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS